Polityka prywatności – RODO

§1. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat Polityki Prywatności stosowanej z firmie Luxury Meals – catering dietetyczny
 2. Administratorem danych osobowym jest firma  LUXURY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
  UL. ZŁOTA 75A / 7, 00-819 Warszawa, KRS: 0000998681, NIP: 5273024841

§2. Informacje na temat Polityki

 1. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie będącym podstawą prawną do ich wykorzystania.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w sposobie gromadzenie lub przetwarzania danych osobowych spowodowanych rozbudowaniem oferty, zostaną Państwo o tym poinformowani. O ile nie określono inaczej, nowe usługi będą podlegać postanowieniom zawartym w niniejszej Polityce.
 3. Celem niniejszej Polityki jest:
 • zagwarantowanie, że rozumieją Państwo, jakie dane osobowe pobierane są za Państwa zgodą, powody, dla których są gromadzone i wykorzystywane oraz komu są udostępniane;

 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystywane są przekazywane dane;

 • wyjaśnienie Państwa praw oraz preferencji odnośnie do gromadzonych danych osobowych oraz sposobu, w jaki chroniona jest Państwa prywatność.

§3. Państwa prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym następujące prawa dotyczące ich danych osobowych:
a.
                  prawo do bycia informowanym oraz do dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
b.
                  prawo do żądania poprawienia bądź aktualizacji danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
c.
                   prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d.
                  prawo do żądania zaprzestania przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych na stałe bądź tymczasowo;
e.
                  prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji bądź celów marketingowych;
f.
                    prawo do żądania elektronicznej kopii danych osobowych lub przekazania ich do wykorzystania przez strony trzecie;
g.
                  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
h.
                  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§4. Sposób gromadzenia danych

Dane gromadzone są na następujących etapach:
a.
                  w trakcie składania zamówienia – są to dane konieczne do realizacji zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego;
b.
                  w trakcie trwana zamówienia – rodzaj diety, preferencje żywieniowe, adres dostawy;
c.
                   w trakcie korespondencji drogą e-mail – zależnie od treści wiadomości, zapisywane są informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, preferencjach żywieniowych oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§5. Rodzaj i cel wykorzystywania danych osobowych

Administrator wykorzystuje następujące dane osobowe:
a.
                  imię i nazwisko – przetwarzane w celu weryfikacji płatności i uwag klienta, utrzymywania korespondencji e-mail, dokonywania zmian w zamówieniach i dostawach;
b.
                  adres e-mail – przetwarzany w celu korespondencji e-mail, utrzymywania kontaktu z klientem, rozliczania zamówień oraz informowania o ewentualnych zmianach w zamówieniu;
c.
                   numer telefonu – przetwarzany w celu informowania o zmianach, przerwach w pracy, nagłych opóźnieniach w dostawie oraz trudnościach z dostawą zamówienia;
d.
                  adres dostawy – przetwarzany w celu dostawy zamówienia oraz naliczania zniżek lub dopłat za dostawę.
Podstawą do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego. Podanie wymienionych wyżej danych osobowych jest konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy zamówienia.

§6. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 1. W celu realizacji warunków Umowy Sprzedaży Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, kurierskie, księgowe oraz operatorzy płatności. Wymienione firmy nie są administratorami Państwa danych osobowych, zatem mogą je przetwarzać, ale nie mogą w dowolny sposób dysponować nimi.
  2.
  Państwa dane udostępniać możemy urzędom państwowym (np. Urzędowi Skarbowemu) lub innym podmiotom, które będą miały prawną podstawę do dostępu do Państwa danych osobowych.
  3.
        Państwa dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.

§7. Zatrzymywanie i usuwanie danych

 1. Dane osobowe klienta przechowywane będą tak długo jak to konieczne w celu dostarczania zamówień oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych, takich jak utrzymanie statystyk lub realnych danych biznesowych, potrzeby rozwoju oferty oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych czy rozstrzyganie konfliktów.
  2.
  Na Państwa wniosek dane osobowe mogą zostać usunięte lub zanonimizowane, by nie mogłby już służyć do Państwa identyfikacji.

§8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest poufność danych osobowych klientów, z związku z czym podejmujemy wszelkie kroki, aby je chronić. Należy jednak mieć na uwadze, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy zasady pomagające chronić dane osobowe, takie jak: polityka bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia pracowników.

§9. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo zapisy Polityki Prywatności mogą się zmieniać. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce, zostaną Państwo o tym należycie poinformowani, np. drogą mailową. Prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

§10. Informacje końcowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub [email protected]